ข่าว / บทความที่น่าสนใจ

ถึงเวลาประเทศเกาหลีมีกลยุทธ์ในการสร้างงาน

จำนวนผู้เข้าชม : 5520
ท่านต้องการที่จะ.... อ่าน   ติดต่อผู้เขียนบทความ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว

การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม : 5969
ท่านต้องการที่จะ.... อ่าน   ติดต่อผู้เขียนบทความ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว

ความต้องการแรงงานของธุรกิจด้านการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมและแก๊ซธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม : 5657
ท่านต้องการที่จะ.... อ่าน   ติดต่อผู้เขียนบทความ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว

ช่างเชื่อมโลหะหนัก หางานง่าย รายได้สูง

จำนวนผู้เข้าชม : 7096
ท่านต้องการที่จะ.... อ่าน   ติดต่อผู้เขียนบทความ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว